Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse Holstebro, Ringkøbing, Skjern og omegn

Rottebekæmpelse er nødvendigt for at holde antallet nede. Rotter formerer sig nemlig med lynets hast, så det kan kun gå for langsomt.

Har du fået besøg af rotter, skal du derfor hurtigst muligt tage affære, og også informere kommunen.

Ved du ikke, hvordan du skal forholde dig, hvis du har fundet tegn på rotter, er du velkommen til at kontakte os. Med over 25 års erfaring, kan vi hurtigt vurdere, om du har behov for professionel hjælp. Mere om vores services nedenfor.

Rottebekæmpelse Holstebro, Ringkøbing, Skjern, Videbæk og omegn. Vi hjælper både private kunder og virksomheder. Vi har service- og sikringsaftaler mod rotter med bl.a. landbrugsproduktioner, kyllingefarme og offentlige institutioner.

Vi har konkurrencedygtige priser på bekæmpelse af rotter.

Med over 25 års erfaring og som medlem af Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer, kan du trygt kontakte os. 

Rottebekæmpelse udføres sådan

Rottebekæmpelse udføres med enten fælder eller miljøgodkendt gift til formålet. Er det rottegift vi anvender, så sikrer vi, at både din familie, dine kæledyr og din besætning (landbrug) ikke kan komme i kontakt med de skadelige stoffer. Om gift og/eller fælde er bedste løsning på lige dit rotteproblem, kan vi nemt afgøre hurtigt. Det er ganske gratis at tage kontakt til os.

Bemærk: det er ikke længere lovligt, at bruge rottegift i rottefælder, hvis der ikke er set rotter i nærheden. Kun hvis der er et reelt behov for rottebekæmpelse (hvis der er set rotter), er det lovligt at bruge rottegift i fælderne.

Video med fakta om rotter

Bekæmpelse af rotter er i stigende grad nødvendigt med vores milde vintersæsoner

Behovet for rottebekæmpelse er i de sidste par danske vintre steget gevaldigt, fordi rottebestanden er vokset i Danmark. Når det er lunt om vinteren, har rotternes unger langt større mulighed for at overleve, end hvis det var minus 20 grader. Det har netop været lunt i vintersæsonen i Danmark de senere år. Derfor har rotterne haft mulighed for at formere sig i større grad end hidtil. Især i kloakker og nedløb har der, med vores nu meget milde vintre, været en stor stigning i antallet af rotter. Derfor har vi fået mange henvendelser ang. rottebekæmpelse Holstebro, Ringkøbing, Skjern, Videbæk og de mindre omkringliggende byer. For det skal tages meget seriøst, når man finder rotter eller spor fra rotter.

Er rotter skadedyr?

Vi skal sætte ind med rottebekæmpelse, fordi rotter er alvorlige skadedyr. De kan ødelægge alt fra el-installationer til kloaksystemer, isolering i bygninger, internetledninger, emballage og mange andre ting. Årligt kan skader påført af rotter være i millionklassen på landsplan. At de også kan finde på at spise vores fødevarer, eller endda hele kornlageret hos en landmand, er også med til at gøre dem til skadedyr.

En helt anden, og nok endnu mere væsentlig faktor er, at rotten er bakterie- og smittebærer. Den kan bære rundt på snesevis af sygdomme (eksempelvis salmonella og Weils-syge). Nogle af disse sygdomme kan være direkte livstruende. Du kan blive smittet, hvis du rører ved, eller spiser ting den har gnavet i, urineret på eller bare kravlet på. Så ja, du skal være på dupperne, hvis du har fundet tegn på rotter. Og du skal anmelde det med det samme. Det er faktisk lovpligtigt at anmelde et rotteangreb til kommunen.

Rottebekæmpelse er vigtigt – 2 rotter bliver til hundredevis

Rottebekæmpelse er meget vigtigt. En hunrotte føder mellem 50 og 100 rotteunger i sin levetid. Derfor er det helt umuligt at udrydde dem. Men rottebestanden holdes nede, når der løbende udføres bekæmpelse og også forebyggende bekæmpelse af rotter.

Når vi kører ud til opgaver med rottebekæmpelse, er det for at sikre, at der udføres effektiv bekæmpelse. Vi har oplevet rottebestande på flere hundrede rotter. De trives især i landbrugsmiljøer – og vi får bugt med dem hver gang. Derfor har vi også mange faste kunder, der har en serviceaftale med bekæmpelse af rotter. Men desværre kommer der løbende flere rotter til. Bl.a. fra de ejendomme og arealer, hvor man ikke har sat ind med bekæmpelse. At se inaktivt til mens problemet spreder sig, er der ingen, der ønsker sig. Det kan kun blive til kaos. Også derfor får vi ofte opringninger ang. rottebekæmpelse Holstebro, Ringkøbing, Skjern, Videbæk og omegn.

Er det rotter eller mus? Sådan kan du kende forskel:

Mus er selvfølgelig noget mindre end rotter. En husmus er kun ca. 14-20 cm fra snudespids til halespids, og vejer ikke meget mere end 20-24 gram. En voksen brun rotte derimod kan blive helt op til en halv meter fra snude til halespids og veje næsten et halvt kilo. Derfor er både fodspor og ekskrementer noget større, når de stammer fra en rotte. Rottens ekskrementer er typisk 15-18 mm lange og 5-6 mm tykke. Stammer ekskrementerne fra en husmus, er de ca. 5-6 gange mindre. Dog er halsbåndmusen større end en husmus, og kan blive op til 22 cm lang fra snude til halespids og veje op til 50 gram. Men det er stadig en langt mindre gnaver, end en rotte.

Uanset hvem du har på besøg, så er art og omfang noget, som vi hurtigt kan vurdere.

Forebyggende rottebekæmpelse – serviceaftale for erhverv og landbrug

Hvis der er behov for løbende rottebekæmpelse (eksempelvis hvis du er ejer af et landbrug, en kyllingefarm (hønsefarm), et slagteri eller lignende), så udfører vi bekæmpelse af rotter. Både enkeltstående og på abonnement med en serviceaftale. Her vil vi sørge for, at bygningerne bliver sikret mod rotter ved at placere giftdepoter (eller fælder) omkring bygningen. Forebyggende rottebekæmpelse er ikke del af kommunens rotteordning. Omkostningerne skal grundejeren selv betale. Denne type serviceaftale er mest henvendt til virksomheder og landbrug. Dog kan private også henvende sig vedr. en serviceaftale på rottebekæmpelse.

Har virksomheden fået rotter, spredes rygtet hurtigt. Det kan være altødelæggende, især fordi folk så tror, at der ikke er styr på hygiejneforholdene. Og det er jo ikke nødvendigvis årsagen. Derfor er en serviceaftale med til, at du både sikrer virksomheden mod rotter. Og samtidigt kan man bevare sit gode ry.

bekæmpelse af rotter landbrug

Krav til bekæmpelse af rotter

At bekæmpelse af rotter i landbrugsbygninger og stalde er nødvendigt, er en selvfølge. Der findes mange af slagsen i Ringkøbing, Holstebro og omegn. Her har rotterne meget lettere adgang, og i landzonerne er de ikke forstyrrede af et pulserende byliv. Man må ifølge Miljøstyrelsen ikke udføre permanent forebyggende rottebekæmpelse. Med mindre andre dyr (kæledyr, besætning mv.) og mennesker ikke kan komme i nærheden af rottegiften. Se mere om Miljøstyrelsens krav og regler om midler til rottebekæmpelse her.

Vi udfører serviceaftaler med rottebekæmpelse i Holstebro, Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Hvide Sande og omegn.

Rotter eller mår på loftet? Læs mere her.

Tegn på rotter

Der kan være flere tegn på, at du har rotter. Har du set en rotte, er der selvfølgelig ingen tvivl, men observerer du disse ting, skal du have gang i med bekæmpelse af rotter:

1. Kriblen under gulvet, i væggen eller på loftet
2. Piben
3. Der er taget små bidder af træpaneler eller andet
4. Sorte aflange lorte /ekskrementer (15-18 mm lange og 5-6 mm tykke)
5. Lugtgener (det kan stamme fra rottens urin og ekskrementer)

Rotter kan gnave sig igennem både gulve, vægge og træpaneler. De kan komme igennem et hul, der ikke er større end en 2-krone.

Professionel rottebekæmpelse

Professionel rottebekæmpelse – kontakt os i dag.

Hvilke bakterier bærer en rotte?

Nu er det velkendt, at rotter gerne færdes i kloakken. Så du kan næsten selv regne ud, at de er omvandrende bakteriebomber. Ud af de tusindvis af bakterier en rotte bærer rundt på, er der flere, der indebærer smittefarer for mennesker. Og ligefrem livstruende sygdomme.

Hvilke sygdomme kan rotter smitte mennesker med?

Hele 55 forskellige sygdomme kan rotter smitte mennesker med. Den værste sygdom er leptospirose (som indbefatter Weils syge). Leptospirose smitter via rotters (og mus’) urin. Denne sygdom er dødelig i 5-15% af de opdagede tilfælde. (kilde Bolius). Bliver man smittet, er symptomerne lidt som med influenza: feber, hovedpine, kulderystelser – og også kvalme og opkastning er nogle af symptomerne.

Hvordan undgår man at blive smittet af rottesygdomme? Rør aldrig ved noget, som en rotte har strintet på, og undgå generelt fysisk kontakt med rotter og fødevarer, som rotter kan have haft kontakt med.

Alene af de hygiejne- og sygdomsmæssige elementer ved en rotte, er det altid nødvendigt at gribe ind med rottebekæmpelse, hvis du opdager dem.

Rottebekæmpelse er nødvendigt, men du kan blive rottefri med disse råd:

Hold rotter væk fra din ejendom med disse råd til rottebekæmpelse:

Råd til bekæmpelse af rotter – forebyggelse

Det er ikke nogen hemmelighed, at rotter elsker dårlig hygiejne og rod. Især rådden mad er de slemt glade for. Derfor findes der gerne rotter i og omkring skraldespande, og også i lokaler med produktion af fødevarer. (Herunder almindelige hus-køkkener). Har du et landbrug eller en hønsefarm eller kyllingefarm, er det et slaraffenland for rotter. Der har de nemlig rig mulighed for at finde føde og gode gemmesteder.

Derudover opholder rotter sig ofte i kloakker og diverse typer rørføringer. Både lige ved, i og under huse, og i de større kloaksystemer der kører under byerne. Der har de nemlig også frit spil.

Uanset hvor du befinder dig – i privaten, i virksomheden eller i landbrugsejendommen – så er det om at holde det ryddet og fri for fritliggende fødevarer. Du skal også holde et skarpt øje med kompostbunken. Man bør ikke smide æggeskaller, kødrester mv. i den. For den slags elsker de små skadedyr, og lugten tiltrækker dem. Desuden skal du passe på med foderbræt til fugle, da de også kan lokke rotterne til.

Hjælp til rottebekæmpelse?
Kontakt os i dag

Kontakt os uforpligtende – også ved spørgsmål til bekæmpelse af rotter. Vi rådgiver dig også, så du kan undgå rotteproblemer i fremtiden. (Se råd til forebyggelse af rotte-angreb nedenfor).

Uanset om du er privatperson, erhvervsdrivende eller skadedyrsansvarlig i en offentlig virksomhed, så kan vi hjælpe. Vi udfører rottebekæmpelse i Ringkøbing, Holstebro, Skjern, Videbæk og omegn – vi har altid åbent (også i weekenden).

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag for effektiv rottebekæmpelse Holstebro, Ringkøbing, Skjern, Hvide Sande og Videbæk.

Vi rykker hurtigt ud, og kan vurdere problemet, og finder nemt ud af hvordan det kan løses.

Det er uforpligtende at få en pris på rottebekæmpelse for både erhverv og private. Kontakt os på tlf 2219 1269

Vi er medlem af Brancheforeningen for skadedyrskontrol, og har været autoriseret til skadedyrsbekæmpelse i snart 25 år.

Hvis du vil læse nogle lidt skøre og sjove fakta om rotter, så er der nogle her (på engelsk)