Borebille bekæmpelse

Borebille bekæmpelse landsdækkende:

Hvis du har fundet små huller i møbler, huller i træ eller i tagkonstruktionen, er der oftest tale om borebiller (og deres larver). Hvis materialet er af træ (alle typer af træ), og luftfugtigheden er for høj, vil billerne, og deres larver, trives. Hvis dette er tilfældet, kan det kun gå for langsomt med at sætte ind med en effektiv behandling af borebiller. De formerer sig, og larverne kan leve i årevis inde i træet.

Her på siden får du konkrete råd til, hvordan du kan undgå borebilleangreb. Du får også et godt indblik i, hvornår det er nødvendigt med borebille bekæmpelse. Der er nemlig nogle helt særlige tegn, du skal være opmærksom på, inden du går i krig mod biller og larver.

 

Borebillebekæmpelse - det er faktisk strengt nødvendigt

Borebille bekæmpelse er, jvf. ovenstående, strengt nødvendigt.

Hvis du har fundet små huller i møbler, huller i træ eller i tagkonstruktionen, er der oftest tale om borebiller (og deres larver). Hvis materialet er af træ (alle typer af træ), og luftfugtigheden er for høj, vil billerne, og deres larver, trives. Hvis dette er tilfældet, kan det kun gå for langsomt med at sætte ind med en effektiv behandling af borebiller. De formerer sig, og larverne kan leve i årevis inde i træet.

Tips & råd

Her på siden får du konkrete råd til, hvordan du kan undgå borebilleangreb. Du får også et godt indblik i, hvornår det er nødvendigt med borebille bekæmpelse. Der er nemlig nogle helt særlige tegn, du skal være opmærksom på, inden du går i krig mod biller og larver.

Hvis du allerede er sikker på, at du har fået uønsket besøg af biller og larver, er du velkommen til at kontakte os. Vi kan ud fra dine oplysninger forsøge at vurdere omfanget, eller vi kan komme forbi. Vi kører ud landsdækkende. Kontakt os på telefon: 22191269

borebille

Borebillebekæmpelse
video: se hvordan skadedyrene gør:

Borebillebekæmpelse - det er faktisk strengt nødvendigt

Borebille bekæmpelse er, jvf. ovenstående, strengt nødvendigt.

Hvis du har fundet små huller i møbler, huller i træ eller i tagkonstruktionen, er der oftest tale om borebiller (og deres larver). Hvis materialet er af træ (alle typer af træ), og luftfugtigheden er for høj, vil billerne, og deres larver, trives. Hvis dette er tilfældet, kan det kun gå for langsomt med at sætte ind med en effektiv behandling af borebiller. De formerer sig, og larverne kan leve i årevis inde i træet.

Tips & råd

Her på siden får du konkrete råd til, hvordan du kan undgå borebilleangreb. Du får også et godt indblik i, hvornår det er nødvendigt med borebille bekæmpelse. Der er nemlig nogle helt særlige tegn, du skal være opmærksom på, inden du går i krig mod biller og larver.

Hvis du allerede er sikker på, at du har fået uønsket besøg af biller og larver, er du velkommen til at kontakte os. Vi kan ud fra dine oplysninger forsøge at vurdere omfanget, eller vi kan komme forbi. Vi kører ud landsdækkende. Kontakt os på telefon: 22191269

borebille

Bekæmpelse af borebiller med sprøjte-behandling

Bekæmpelse af borebiller udføres med en effektiv behandling af borebiller med sprøjtning. På den måde vil hverken billerne eller deres larver (træorm) overleve. Idet den voksne bille kun lever i kort tid, er vores middel mod borebiller især lavet, så det får ram på deres larver inde i træet.

Larverne (træormene) kan nemlig leve i træ i mange år, inden de udvikles til fuldvoksne biller. Derfor er det dem, vi skal have stoppet med effektiv borebille bekæmpelse. Det er altså helt konkret larverne, der er de faktiske skadedyr. Ikke de voksne biller.

Bekæmpelse af borebiller kan først iværksættes, når vi har vurderet omfanget af angrebet. Har skadedyrene levet i træmøbler i en årrække, har de sandsynligvis også fundet frem til andre konstruktioner af træ. Det er især tagkonstruktionen, der kan lide en slem overlast. For her kan hele konstruktionen kollapse.

Tegn - når der er behov for borebille bekæmpelse

Huller i træ
er 1. tegn på borebiller. Se evt. billedet herunder. Små runde huller (1-1,2 mm), der kan gå dybt ind i træet, er et tydeligt tegn på, at du har behov for borebille bekæmpelse.
'Savsmuld'
det vi kalder borestøv - på gulvet eller på isoleringen på loftet.
Døde, voksne biller
i nærheden af det træ, der er blevet angrebet.
Træet smuldrer
langs kanterne eller i hjørner af træ der er udsat for borebilleangreb.
borebilleangreb i tagkonstruktion - huller i træ

Hvis du kan nikke ja til de nævnte punkter, er det yderst nødvendigt at gribe ind med bekæmpelse af borebiller med det samme. Ellers formerer de sig, og fortsætter med at ‘udhule’ alt det træ, de kan komme nær. En effektiv behandling af borebiller er eneste vej frem.

Aktive eller inaktive biller

Med over 25 års erfaring kan vi hurtigt vurdere, hvorvidt borebillernes larver er aktive eller ej. Hvis det viser sig, at de er aktive, anbefaler vi på det kraftigste, at vi sætter i gang med bekæmpelse af borebiller med det samme.

Du kan tjekke, om billerne og deres larver er aktive, hvis der løbende kommer flere og flere borehuller i det udsatte træ. Du skal dog være opmærksom på, at boremel (savsmuld) kan blive ved med at drysse ud, selv efter flere år. Også selvom borebillerne og deres larver faktisk er døde.

Effektiv bekæmpelse

Borebille bekæmpelse er ikke en smal sag, og der er flere typer af behandling af borebiller. Men uanset hvilket middel der anvendes, skal behandlingen udføres møjsommeligt og korrekt. Hvis målet altså er, at ingen biller og larver skal overleve.

Har du opdaget voksne biller (der ved første øjekast kan ligne fluer), er det en rigtig god ide, at du får behandlet alt det træ, der er i nærheden. Det gælder også inventar som dine møbler, trægulve og trævægge. Træet kan nemlig indeholde æg, der ikke er udklækkede eller bittesmå larver, som du ikke kan se, fordi de gemmer sig inde i træet. Derfor anbefales det, at du tager fat på en professionel til at udføre bekæmpelse af borebiller. 

Få professionel hjælp til borebillebekæmpelse

Vi har mange års erfaring med at bruge et effektivt og miljøskånsomt middel til borebillebekæmpelse. Midlet er ikke til skade for andre end skadedyrene. Samtidig har vi konkurrencedygtige priser på behandling af borebiller, så du kan trygt kontakte os.

Borebille bekæmpelse skal foregå effektivt

Borebille bekæmpelse er ikke en smal sag, og der er flere typer af behandling af borebiller. Men uanset hvilket middel der anvendes, skal behandlingen udføres møjsommeligt og korrekt. Hvis målet altså er, at ingen biller og larver skal overleve.

Har du opdaget voksne biller (der ved første øjekast kan ligne fluer), er det en rigtig god ide, at du får behandlet alt det træ, der er i nærheden. Det gælder også inventar som dine møbler, trægulve og trævægge. Træet kan nemlig indeholde æg, der ikke er udklækkede eller bittesmå larver, som du ikke kan se, fordi de gemmer sig inde i træet. Derfor anbefales det, at du tager fat på en professionel til at udføre bekæmpelse af borebiller. Vi har mange års erfaring med at bruge et effektivt og miljøskånsomt middel, der ikke er til skade for andre end skadedyrene. Samtidig har vi konkurrencedygtige priser på behandling af borebiller, så du kan trygt kontakte os. Vi har de rette sprøjtemidler og ikke mindst; det rette udstyr. Ring os op på tlf 22191269.

Hvordan lever en borebille – fakta:

Borebille bekæmpelse er ikke en smal sag, og der er flere typer af behandling af borebiller. Men uanset hvilket middel der anvendes, skal behandlingen udføres møjsommeligt og korrekt. Hvis målet altså er, at ingen biller og larver skal overleve.

Har du opdaget voksne biller (der ved første øjekast kan ligne fluer), er det en rigtig god ide, at du får behandlet alt det træ, der er i nærheden. Det gælder også inventar som dine møbler, trægulve og trævægge. Træet kan nemlig indeholde æg, der ikke er udklækkede eller bittesmå larver, som du ikke kan se, fordi de gemmer sig inde i træet. Derfor anbefales det, at du tager fat på en professionel til at udføre bekæmpelse af borebiller. Vi har mange års erfaring med at bruge et effektivt og miljøskånsomt middel, der ikke er til skade for andre end skadedyrene. Samtidig har vi konkurrencedygtige priser på behandling af borebiller, så du kan trygt kontakte os. Vi har de rette sprøjtemidler og ikke mindst; det rette udstyr. Ring os op på tlf 22191269.

Æg
De voksne borebiller lægger æg i huller, revner og sprækker i næsten alle typer træ og konstruktioner af træ. Herunder møbler. Hunnen lægger mellem 20 og 60 æg, så formeringen er yderst effektiv. Borebillen ligner en flue til forveksling.
Larver (træorm/ bogorm):
Æggene klækkes efter nogle få uger, og de små larver begynder at gnave sig ind i træet. De æder løs, og laver derved lange, snørklede gange i træet. Bliver de ikke udsat for en behandling med et effektivt middel mod borebiller / borebille larver, kan de leve i årevis. Normaltvist 3-4 år, men faktisk op til 7-8 år, hvis levevilkårene er gunstige. Derved kan larverne underminere en hel tagkonstruktion og bærende spær, hvis de ikke stoppes i tide. (se larven på billedet)
Puppestadiet:
Når borebille larven er fuldt udviklet, vil den søge mod træets overflade, hvor den forpuppes.
Borebillen:
Puppen udvikles herefter til den voksne borebiller. Og så starter det forfra – med mindre du sætter ind med effektiv borebille bekæmpelse.

Professionel borebille bekæmpelse

Professionel borebille bekæmpelse – kontakt os i dag.

Der findes flere typer træædende skadedyr

Underarter Borebiller

Her kan du læse en masse fakta ovenfor.

Husbukke (billede nedenfor) finder du ofte i trækonstruktionen på dit tag, da de er meget glade for tørt nåletræ. Hvis du finder tegn på dem i spær eller lægter, så skal du hurtigst muligt i gang med borebillebekæmpelse. Ellers risikerer du, at husbukkene underminerer tagets bærende konstruktion.

Splintvedbillen er knap så udbredt. Men både den og dens larver er trædædende skadedyr. De er især glade for at bo i løvtræ, og findes mere udbredt ude i naturen end inden for i huse.

Det er egentlig 3 underarter af borebiller, men tilsammen kaldes de borebiller, da det er den mest dækkende beskrivelse. Den voksne borebille, husbuk og splintvedbille er ikke som sådan synderne, for det er deres larver (træormene), der laver gange og huller i træ – stort set al slags træ. Der findes reelt endnu flere underarter af borebiller – du kan bl.a. få mere info om dem på wikipedia.

Uanset arten, så er det vigtigt, at du griber ind med borebille bekæmpelse i tide – en effektiv behandling af borebiller vil komme skadedyrene til livs.

Hvad kan borebiller ødelægge?

Som nævnt er det borebillens larver, der udgør faren. De voksne borebiller lægger deres æg i eller ovenpå træ, og larverne spiser sig så indad.

De spiser eksempelvis gerne:

  • spær og lægter i tagkonstruktionen
  • gulvbrædder
  • armlæn og ben på en sofa af træ
  • træbenene på spiseborde,
  • dør- og fodpaneler
  • køkkenbord, -skabe og -hylder
  • redskabsrum og udhuse af træ
  • instrumenter af træ (guitar, violin, klaver mv.)
  • pileflet

På billedet kan du se, hvordan borebillens larver æder træet indefra. Så længe det er lavet af træ, og der er en høj luftfugtighed og et køligt klima, så er de små træskadedyr ikke kræsne. Vi oplever dog, at det oftest er på loftet ved tagkonstruktionen, i kælderen og i ikke-opvarmede (eller uventilerede) rum, at vi skal sætte ind med en behandling af borebiller.

Borebille bekæmpelse DIY
hvis du selv vil bekæmpe de træædende skadedyr

Der er ikke noget til hinder for, at du selv giver dig i kast med borebille bekæmpelse. Her findes der flere typer træbeskyttelsesmidler, som du har adgang til at købe i byggemarkeder – som eksempelvis STARK. Disse midler til behandling af borebiller skal sprøjtes på det udsatte træ. Du skal sikre dig, at midlet trænger helt ind i borebillens huller, og at du får sprøjtet ALLE de udsatte områder grundigt. Ellers virker det ikke. Nogle mener, at petroleum er effektivt til bekæmpelse af borebiller, men bruger du det, så vær varsom. Det er ekstremt brandfarligt, og så kan borebille bekæmpelse pludselig blive farligt på en helt anden vis.

Hvis der er tale om små træmøbler eller andre små genstande af træ, så kan du lægge det/dem i kummefryseren i et døgns tid. Borebiller kan sagtens bo i alt fra fletkurve til skamler, så længe det er af træ. De høje frostgrader (den meget lave temperatur) vil udrydde dem.

Hvis du gerne vil slippe for al besværet, og sikre dig at bekæmpelsen udføres rigtigt og med rette virkning, så kontakt os.

Hvis du helt vil undgå borebiller, så hold dit hus varmt og tørt hele året.

Luft ud i huset ofte
råd til selvbekæmpelse og behandling af borebiller

Er borebillerne kun på besøg i et par enkelte møbler eller andre ting af træ? Så kan du forsøge at standse angrebet, ved at flytte tingene til et tørt og varmt område i huset.

Fugt er billernes ven. Derfor er det vigtigt at sørge for at lufte godt ud, så ventilationen i huset øges.

Jævnlig udluftning betyder, at skadedyrene har svært ved at formere sig, og dét er et af de bedste råd til DIY borebille bekæmpelse. Men det er ikke en nem sag, hvis man ikke har rette udstyr og ikke mindst; middel, når det gælder behandling af borebiller.

Billeder når vi udfører borebille bekæmpelse med sprøjtning:

Dækker forsikringen borebillebekæmpelse?

For det meste dækker forsikringen af et hus ikke borebillebekæmpelse.

Det er fordi, at et borebilleangreb kan have været aktivt i flere år. Men en behandling af borebiller er ikke en dyr omkostning. Især ikke hvis du kan nå at redde, det der er angrebet. Vestjysk Skadedyrskontrol har nogle af landets billigste priser på behandling af borebiller, og vi garanterer en effektiv behandling.

Udvidet husforsikring dækker måske

Hvis du har en udvidet husforsikring, der bl.a. dækker mod insekter og svamp, er det muligt, at dit forsikringsselskab vil betale omkostningerne for en behandling af borebiller. Kontakt dem og hør dem ad.

Har du købt et hus, der er angrebet af borebiller, og står det ikke nævnt i tilstandsrapporten, så kan din ejerskifteforsikring muligvis dække omkostningerne ved en behandling. Her er selvrisikoen dog ofte højere end prisen for en behandling, så det er ikke sikkert, at det kan svare sig at bruge den forsikring til borebillebekæmpelse.

Har du kig på et hus, der er til salg, og er der tegn på aktive træskadedyr, så kan du høre, om ejeren vil gå med til at betale for en behandling, inden du køber det.

Hvilken type træ foretrækker en borebille?

Der er egentlig ikke en specifik træ-sort eller art, som borebillen findes i. Det kommer mere an på luftfugtighed og vandindholdet i træet. Men udviklingen af larverne går hurtigst i træsorter som hassel, pil eller fyr. De kan bedst lide at opholde sig i træ (og dermed rum), hvor temperaturen ligger på ca. 22 grader. Altså helt normal stuetemperatur.

Kommer temperaturen under 14 grader, vil larvernes udvikling standse – men de vil ikke dø. Ikke før vi kommer ned mod frysepunktet inde i træet. Træets vandindhold skal ligge på ca. 30%, for at larverne har optimale vækst- og udviklingsbetingelser. Møbler og træværk i helårsopvarmede rum er for tørre, så derfor finder du sjældent tegn på borebiller i din stue.

Bekæmpelse af borebiller i tagkonstruktionen
i udhuse, i staldbygninger og kirker – det er vigtigt at komme i gang

Det er gerne i ældre bygninger (og møbler), at der opstår et behov for bekæmpelse af borebiller. Oftest i kølige og fugtige rum, hvor der ikke er meget sollys.

Det er vigtigt, at du sætter ind med bekæmpelse, hvis du finder boremel / borestøv og små huller i træ. Hvis du ikke behandler mod borebiller, vil angrebet nemlig hurtigt udvikle sig. Træet kan ligefrem ‘kollapse’ eller der kan komme strukturelle fejl i træets konstruktion. Det er en yderst ubehagelig tanke, hvis det drejer sig om den bærende tagkonstruktion.

Borebille bekæmpelse skal tages meget seriøst

Borebille bekæmpelse er nødvendigt, når du finder tegn på dem. Aktive borebiller i tagkonstruktionen er vejen til et tag, der sidenhen kan kollapse. Sikrer du ikke en effektiv behandling mod borebiller, er der risiko for, at bærende dele som spær og lægter bliver ædt op indefra. De træædende skadedyr fjerner nemlig træets styrke ved simpelthen at æde sig igennem træet. Det kan få alvorlige konsekvenser.

Med mange års erfaring med behandling af borebiller og som medlem af Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer, er du sikret en effektiv og professionel borebille bekæmpelse hos os.

Borebillens flyvehuller er 1. tegn på skadedyrene

Du ved med sikkerhed at der er behov for borebillebekæmpelse, hvis du finder huller i træ, hvor der ligger ‘savsmuld’ på gulvet lige under. Hullerne er flyvehuller, og det er herfra de voksne borebiller forlader træet. ‘Savsmuldet’ er egentlig en kombination af savsmuld og billernes ekskrementer – noget vi kalder boremel. Du kan være stensikker på, at du har brug for en behandling af de små skadedyr, hvis du ikke har bemærket boremelet på gulvet før. Det betyder nemlig, at de er aktive inde i træet, og det kan de have været i flere år.

På billedet kan du se, hvor slemt det kan gå, hvis man ikke griber ind med behandling i tide. Spærret er gennemtærret/ædt indefra.

Har du i det hele taget behov for borebillebekæmpelse?

Det er ikke sikkert, at du har brug for borebillebekæmpelse. Hvis du eksempelvis lige er flyttet ind i et hus, hvor der er små huller i træpaneler eller spær, så kan det være ‘gamle’ huller.

Især ældre huse har tegn på borebiller, men drysser der ikke borestøv ud, så er de sandsynligvis væk. Borestøv kan dog drysse ud i flere år efter, at borebillerne er døde, så det er ikke nødvendigvis sikkert, at de er aktive trods støv. Hvis du vil være helt sikker, så er du velkommen til at ringe til os.

Hvad koster det at bekæmpe borebiller?

Det er praktisk talt umuligt at sige præcist, hvad det koster at bekæmpe borebiller, før vi kender omfanget. Prisen for borebillebekæmpelse afhænger selvfølgelig af hvor stort et område, der kræver behandling. Altså hvor stort problemet med billerne og larverne er.

Det kommer også an på tilgængeligheden. Er det tagkonstruktionen på et hus, der er angrebet af borebiller, så kan det i nogle tilfælde være svært at komme helt ud i kanterne – med mindre vi også anvender specialudstyr. Men uanset omfanget, så ved vi af erfaring, at vi har fair og konkurrencedygtige priser på bekæmpelse af borebiller og alle andre behandlinger mod skadedyr.

Borebillebekæmpelse i kirker og gamle bygninger

Vi oplever et stigende antal forespørgsler på borebillebekæmpelse i kirker. Derfor har vi også indgået et samarbejde med Kirkepartner.dk.

Især de gamle bygninger kan have behov for en behandling af borebiller. Det er blandt andet pga. dårlig ventilation og fugtproblemer, at mange kirker døjer med angreb af træskadedyr. De små biller og deres larver kan lave huller i alt fra alter til bænke og ikke mindst; de bærende spær og bjælker i kirkens tagkonstruktion. Sidstnævnte kan være altødelæggende for kirken, da taget på sigt kan kollapse.

Kontakt os – vi har mange års erfaring med borebille bekæmpelse i kirker og andre ældre bygninger. Vi sørger for en skånsom behandling, så træet ikke lider mere overlast.

Har du modtaget et tilbud på behandling af borebiller,
der er lidt for godt til at være sandt?

Nogle af vores kunder har bemærket, at de har modtaget tilbud på behandling af borebiller, der måske var lidt for billige.

Når du vil have en effektiv og især varig behandling af borebiller, så skal det udføres med både godkendte midler og det rette udstyr. Er hele huset inficeret af skadedyrene, kan man ikke komme dem til livs på bare 1 time eller 2. En grundig og større behandling af borebiller kan tage en halv eller en hel dag og så udføres behandlingen i 2 omgange. Kun på den måde kan man sikre, at borebillerne og deres larver er udryddet i en større bygning.

Hos Vestjysk Skadedyrskontrol er du sikret en effektiv og professionel behandling til en konkurrencedygtig pris.

Middel mod borebiller til borebille bekæmpelse

Vi anvender et effektivt middel mod borebiller. Det er godkendt til borebille bekæmpelse, og på trods af effektiviteten er det faktisk miljøskånsomt. Det er samtidig et middel, der ikke er giftigt for mennesker eller kæledyr. Vi bærer beskyttelsestøj og bruger masker (se billedet), når vi sprøjter midlet ud. Men når dampene har lagt sig, er det helt ufarligt for mennesker, katte, hunde og andre større dyr. Kun billerne og deres træædende larver, bliver berørt af midlet.

Derudover gør midlet ikke skade på eksempelvis dine antikke møbler, gulvtæpper eller andre indbo-genstande.

Kontakt og få et uforpligtende tilbud på borebillebekæmpelse

Som et autoriseret firma til skadedyrsbekæmpelse, der har 20 år på bagen, og som er specialiseret i borebillebekæmpelse, kan du være helt tryg ved at kontakte os.

Vi foretager en inspektion af angrebet, og kan samtidig vurdere, hvorvidt der er grund til bekymring omkring træets konstruktion. Herefter behandles med et godkendt middel mod borebiller – og vi giver garanti på effektiviteten. Vi bruger et middel til bekæmpelse af borebiller, der kun anvendes af professionelle.

Vi udregner prisen ud fra omfanget.

Vi kører ud i det meste af Danmark – også i weekenden.