Go to Top

Rotter

Rottebekæmpelse – Få hjælp til bekæmpelse af rotter hos Vestjysk Skadedyrskontrol

Rottebekæmpelse er en nødvendighed for at holde bestanden af dem nede – bekæmpelse af rotter er et must.

De store gnavere laver generelt stor skade på ejendomme, som at ødelægge bygningsdele, inventar, kabler mv., og de spiser vores fødevarer og restaffald. Hvis de vel og mærke får adgang. Derfor er bekæmpelse af rotter nødvendigt. Rotternes måde at finde noget spiseligt på, er ved at gnave i det. Desuden kan de bære på forskellige sygdomme, hvoraf nogle kan overføres til mennesker. Derfor er det altid strengt nødvendigt med rottebekæmpelse. Uanset om du bor i byen eller på landet.

Med godt 25 års erfaring kører vi bl.a. ud og servicerer private og erhverv med rottebekæmpelse Holstebro, Ringkøbing, Skjern, Hvide Sande og omegn. Kontakt os på tlf 2219 1269. Det er uforpligtende at høre ind til dine muligheder, og at få et tilbud på bekæmpelse af rotter.

Kontakt os uforpligtende >>  vi har 25 års erfaring i rottebekæmpelse!

Skadyrsbekæmpelse af rotterBekæmpelse af rotter med fælder eller gift

Bekæmpelse af rotter foregår med fælder eller ved udlægning af gift. Vi udfører skadedyrsbekæmpelse af rotter for private såvel som erhverv, landbrug og offentlige institutioner. Vi kan køre ud til et enkeltstående tilfælde, hvor vi sætter fælder op. Eller vi kan lægge gift ud, og følge op på problemet efter aftale med dig. Metoden og antal besøg er helt op til dig. Der er kommet nye regler på området, så der må kun udlægges gift, hvis rotterne er på matriklen. Altså; det kan ikke lægges ud forebyggende.

Afhængigt af omstændighederne, rådgiver vi dig, så vi er enige om den mest effektive metode, som vi selvfølgelig håndterer og implementerer efterfølgende.

Ved at vælge Vestjysk Skadedyrskontrol til rottebekæmpelse, er du helt sikker på, at bekæmpelsesmetode og -midler overholder alle lovkrav og miljøregler.

Rottebekæmpelse præventivt? Kan man selv gøre noget?

Rottebekæmpelse er svært at lave præventivt. Der er ofte ikke så meget andet at gøre, end at gå i gang med bekæmpelse af rotter, hvis de først har holdt indtog i dit hjem, din virksomhed eller din landbrugsproduktion. Det er ekstremt vigtigt, at sætte ind med effektiv bekæmpelse med det samme. De formerer sig nemlig med lynets hast.

2 rotter kan blive til 862 på bare et år! Og det siger ikke så lidt.

Rotter trives i miljøer med dårlig hygiejne, og hvor der findes fødevarer. Derfor opholder de sig ofte i nærheden af (eller i) skraldespande, kloakker og i fødevareproduktioner. Derfor er den eneste måde, du kan holde området rottefrit på, at holde rum og udendørs-arealer rene og ryddet. Der må ikke ligge fritliggende madrester og fødevarer. Du kan også sørge for, at alle rottens adgangsveje til bygningen er afskærmede. Men idet de kan komme gennem et hul på størrelse med en 2-krone, så skal der ikke meget til, før de finder indenfor. Ligesom de ofte passerer gennem kloaksystemet.

Når vi kører fra Ringkøbing til bekæmpelse af rotter i Holstebro, Skjern, Videbæk og omegn, sikrer vi, at der udføres en effektiv bekæmpelse med fælder og udlægning af gift.

Sikringsaftale til bekæmpelse af rotter:Rottebekæmper Ringkøbing Holstebro Skjern Videbæk Hvide Sande

Er du plaget af skadedyrene på flere tidspunkter om året, kan du overveje at indgå en sikringsaftale mod rotter. Vi udarbejder en skræddersyet aftale, som indeholder en rutinemæssig forebyggelse af rotterne. Samtidig har du dokumentation for omhyggelig rottebekæmpelse over for myndighederne. Læs mere om vores sikringsaftaler her.  Vi har samarbejde med både små og store virksomheder og ikke mindst landbrug og kyllingefarme. Her er risikoen for rottebesøg nemlig ekstra høj.

Vi udfører bekæmpelse af rotter i mange forskellige byer i Jylland, heriblandt Ringkøbing, Skjern, Videbæk, og Holstebro.

Fakta om rotter – Vidste du:

 • at et par rotter kan formere sig til 862 på et år?
 • at de er smittebærer på sygdomme som kan være farlige for mennesker? (mere nedenfor)
 • at der ikke skal mere end et hul på størrelse med en 2-krone dvs. ca. 20 mm for at en rotte kan komme igennem?
 • at hvad man kan ridse i med en kniv, kan en rotte gnave igennem? Det vil sige stort set alt undtagen jern.
 • at en rotte kan løfte et dæksel, der vejer op til 1.2 kg?
 • at hvis du ser rotter eller spor efter rotter, er du forpligtet til straks at kontakte kommunens
  tekniske forvaltning. HolstebroRingkøbing / Skjern / Videbæk? Så vil de starte en indledende rottebekæmpelse.
 • at du som grundejer har ansvaret for at netop din ejendom ikke har den helt store tiltrækning på rotter? Altså at rotternes vilkår indskrænkes.
 • at en rotte kan overleve at blive skyllet ud i toilettet, og faktisk kan den træde vande i flere dage?
 • at de har en god orienteringssans? Har de fundet en rute, så glemmer de den ikke igen!

Tegn på at det er tid til bekæmpelse af rotter

Der er flere tydelige tegn på, at det kan være på tide at sætte ind med bekæmpelse af rotter:

Rotte - rottebekæmpelse hos VJSK

Rotteekskrementer er samlet på specifikke steder. Den brune rottes ekskrementer er mørkebrune, spidse og minder om store riskorn. De er 15-18 mm lange og 5-6 mm tykke.

Gangsystemer findes tit ved redskabsrum og carporte, ligesom man kan finde dem lidt væk fra bygningerne i øde dele af haven eller på marker. Gangene bruges både som husly og til madopbevaring.

Spor fra rotten kan ses ved at de laver konkrete ruter, da de har dårligt syn. Det betyder, at deres snavsede og fedtede kroppe efterlader spor på forskellige genstande og overflader.

Pibelyde fra lofter, vægge og under gulve er et andet tegn på rotter.

Kriblen og lyde på loftet, er også tegn på skadedyr.

Hvilke sygdomme kan rotter smitte med?

Rotter kan smitte mennesker med hele femoghalvtreds forskellige sygdomme. Derudover kan de bære rundt på tusindvis af bakterier.

bekæmpelse af rotter - smittefare og bakterieoverførsel

Den nok mest kendte og frygtede sygdom, som kan bæres fra rotte til menneske er leptospirose – herunder Weils syge. Der er smittefare, hvis du rører ved noget, som rotter (eller mus) har urineret på. Og selvfølgelig hvis du er i direkte fysisk kontakt med rotten. Eller er i kontakt med noget, som rotten har spist af. Ca. 15-20 personer bliver hvert år smittet med leptospirose. (kilde Bolius)

Smittefare og bakterieoverførsel er nogle af de største årsager til, at der er behov for at gribe ind, hvis man ser rotter. Vi udfører rottebekæmpelse Holstebro, Ringkøbing, Skjern, Videbæk og omegn. Så hvis kommunen ikke kan /vil hjælpe dig, står vi klar til at rykke ud med det samme.

Kontakt os for et tilbud eller en serviceaftale til bekæmpelse af rotter

Det er helt uforpligtende at indhente et tilbud på bekæmpelse af rotter. Vi kommer ud forbi din ejendom eller landbrugsproduktion, så vi kan vurdere omfanget. Derefter kan vi sætte ind med de rette midler.

Vi udfører bl.a. rottebekæmpelse i Holstebro, Ringkøbing, Skjern og Videbæk. Med over 20 års erfaring, får vi bugt med skadedyrene, og rådgiver dig, så du slipper for dem fremadrettet. Ring nu på: 22 19 12 69

Rottebekæmpelse tips:Hjælp til bekæmpelse af rotter - Holstebro - Ringkøbing Skjern Videbæk Hvide sande

Du får lige et par ekstra tips til rottebekæmpelse, så du kan forebygge angreb.

God hygiejne er vejen til at blive rottefri. Så som skrevet ovenfor; sørg for at adgang til skraldespande og selvfølgelig fødevarer er helt afskåret.

Også dine afløb og dit kloaksystem kan være opholdssted for de små skadedyr, så også her skal du være opmærksom på at holde dem ude.

Har du en kompost i haven, så husk at alt fra æggeskaller til brød kan tiltrække rotter. Så tænk over hvad du smider i den.

Hold dine toiletkummer rene og fri for kalkrester og snavs, så de er så glatte indvendig, at de ikke kan kravle op ad siderne. Du vil nok helst undgå at en rotte pludselig stikker hovedet op af toilettet… så hold også låget lukket. Ristene i dine gulvafløb på badeværelse og i bryggers, skal være sat godt og grundigt fast. Ellers risikerer du også besøg.

Hvis du har rotter i brændestablen udenfor, så undgå at stable brændet op ad huset. Det kan nemlig give rotterne adgang til husets tagrender og tag.

Har du brug for forebyggelse til bekæmpelse af rotter i huset, virksomheden eller landbrugsproduktionen? Så bør du se på, om rotterne på den ene eller anden måde har adgang til en form for fødevarer. Hvis du er i tvivl om, hvor rotterne kommer ind, så tag kontakt til os. Vi har over 20 års erfaring med rottebekæmpelse, og kan hurtigt spotte, hvor problemet ligger. Og så sætter vi naturligvis en stopper for det.

Kontakt os uforpligtende her >>