Go to Top

Murbier

Murbier

Murbier er normalt ikke den største plage for os mennesker, da de er meget lidt aggressive, men de kan stikke som alle andre bier.

De ligner honningbier, men er lidt mindre end disse.

Murbien hører til de enlige bier. Det betyder, at bierne ikke danner samfund som f.eks. honningbien, men ofte optræder i kolonier inden for det samme område. Hver enkelt murbi-hun bygger sin rede og samler selv føde til sine larver.

Murbien bliver et skadedyr, når den går i fugerne på vores huse. Bien går kun i dårlige fuger, så har man problemer med murbier, bør man få checket sine fuger på huset.

Inden du påbegynder reparation af dit murværk, skal du huske at få bekæmpet murbierne.

Sådan bekæmpes murbier

Murbier bekæmpes ved at sprøjte murværket med gift.